Missió i valors

A partir de les propostes dels consells d’administració i la direcció general i de forma consensuada amb els professionals s’ha definit la visió, la missió i els valors de la nostra institució.

La nostra Visió

Volem ser capdavanters i referents en la prestació de serveis de salut, socials i educatius amb voluntat de créixer tant dins com fora del nostre àmbit territorial.

La nostra Missió

Som un grup de titularitat pública format per persones compromeses a donar serveis d’excel·lència en els àmbits de l’atenció sanitària, social i d’acció educativa.

Els Nostres Valors

Regles que guien l’actuació de l’organització de tots els professionals del Grup SAGESSA: Compromís vers el ciutadà. Donem importància als nostres professionals. Compromís ètic. Creativitat i innovació. Estil de direcció flexible i participatiu. Sostenibilitat.

 • Compromís vers el ciutadà: el ciutadà és l’eix principal de tot el que fem i la millora contínua de l’atenció per al ciutadà és l’estratègia bàsica per al desenvolupament i per a l’avaluació de l’èxit de la nostra organització.
  Cada professional identifica les necessitats dels seus clients i, d’acord amb elles, el desenvolupament científic i els recursos disponibles, presta un servei en contínua millora, avalua els seus resultats i la satisfacció que obté.
 • Donem importància als nostres professionals: La nostra organització creu que la satisfacció dels nostres professionals és una finalitat en si mateixa, i és conscient de la transcendència que el compromís i la participació de tots els professionals té per a l’assoliment de la nostra missió. Per això, les nostres polítiques i l’actuació dels nostres directius pretenen aconseguir la implicació activa i el desenvolupament de les capacitats dels nostres professionals, reforçant tant la seva consideració individual com el treball en equip.
 • Cada professional manté un alt grau d’exigència sobre la seva tasca, és autocrític amb el seu treball i procura la seva contínua millora, està compromès tant amb l’aprenentatge de noves tècniques i habilitats com en l’assoliment dels objectius de la seva unitat i de l’organització, per la qual cosa participa activament tant en el seu grup de treball com en la vida interna del seu centre.
 • Compromís ètic: la nostra organització manté un elevat grau d’exigència ètica tant en la seva actuació externa -envers els clients, les institucions, la comunitat, i els proveïdors- com en la seva acció interna -davant els professionals-. Les nostres relacions de col·laboració es basen en el respecte, la lleialtat i l’honestedat.
 • Creativitat i innovació: volem que cada professional estigui activament preocupat per la recerca de nous mètodes, nous recursos, noves maneres d’organització i de realització del treball que col·laborin significativament a la millora de la qualitat per als ciutadans o a l’increment de la satisfacció dels nostres professionals.
  La voluntat d’autocrítica està permanentment atenta a les innovacions tècniques, organitzatives i professionals i, davant de cada situació, procura identificar i implantar noves i millors maneres de donar resposta als reptes que sorgeixen.
 • Estil de direcció flexible i participatiu: creiem en el diàleg, la informació compartida, la comunicació, la transparència, la participació i la recerca de la voluntat en el consens en la fixació d’objectius, en la mesura dels resultats i en la seva valoració.
  La descentralització i la participació en la presa de decisions al nivell més proper possible a la seva execució.
  L’assumpció de responsabilitats.
  Cerquem el rigor i la màxima objectivitat possible en la presa de decisions, recolzades en l’adequat sistema d’informació i en l’avaluació constatable d’alternatives.
  Volem ser proactius tant davant les necessitats dels ciutadans i de la institució com davant les necessitats i requeriments dels professionals, així com el foment i exigència de la pràctica d’aquests valors per cada equip de treball.
 • Sostenibilitat: entenem la sostenibilitat des del punt de vista econòmic (eficiència) i de l’entorn (responsabilitat social corporativa).
  Eficiència: la nostra organització procura obtenir els recursos i ser eficient en totes les activitats ja que és una característica indissociable de la qualitat. L’equilibri economicofinancer és una garantia per a la viabilitat i el desenvolupament dels centres.
  Cada professional és conscient de què l’eficiència és una característica de la qualitat i en l’exercici quotidià del seu treball i de les seves responsabilitats procura integrar activament ambdós principis, col·laborant i aconseguint els objectius establerts.
  Responsabilitat social corporativa: el compromís amb la responsabilitat social ha estat sempre present en la tasca dels nostres professionals i en la cultura empresarial del Grup.
  Volem contribuir activament al desenvolupament sostenible i a la millora de la qualitat de vida de la nostra societat.
Compartir

Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web, personalitzar el contingut, advertir riscos de seguretat, analitzar el tràfic de visitants i realitzar estadístiques del lloc. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Consulta la política de galetes per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies