Inici Hospital Comarcal de Móra d'Ebre

Presentació: Hospital Comarcal de Móra d'Ebre

Hospital Comarcal de Móra d'Ebre

L'Hospital Comarcal Móra d'Ebre és un centre sanitari integrat en la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública inaugurat l'any 1988 amb la finalitat de ser l'eix vertebrador del Programa ALTEBRAT que la Generalitat de Catalunya, seguint la seva política d'apropar la sanitat al ciutadà del medi rural, va decidir implantar per donar resposta a les necessitats i mancances sanitàries de les Comarques del Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

L'Hospital també ha representat, des del seu inici, un fet significatiu i innovador en la gestió de la sanitat pública catalana ja que, tot i ser un equipament de titularitat pública, des de l'1 de gener de 1988, mitjançat una concessió administrativa, la gestió de l'Hospital la porta a terme la societat Gestió Comarcal Hospitalària SA (GECOHSA), la qual posteriorment es va integrar en el Grup SAGESSA de gestió sanitària.

L'Hospital és un Centre de nivell general bàsic, que actualment té 66 llits de mitjana anual oberts per a malalts aguts. Des de 1993 integra una Unitat sociosanitària dotada amb 30 llits i a partir de 1999 es va ampliar amb 8 llits tipus residencial privats, tenint a més, assumides dins del mateix Centre, les funcions de Centre d'Especialitats per a la seva àrea d'influència.

Per altra part és important destacar que l'any 1994 es va implantar el Pla de Qualitat del Centre el qual intenta inculcar als professionals la idea de què l'usuari ha d'ésser l'eix vertebrador de qualsevol iniciativa que es porti a terme, canalitzant els esforços destinats a la millora en l'atenció amb un sentit integral, intentant potenciar, a més dels aspectes tècnics, els humans, els educacionals i aquells que, englobats sota la denominació d'hotelers, intenten fer més agradable el pas de les persones per l'Hospital.