Inici Missió

Missió

Hospital Comarcal d'Amposta

Procurar als ciutadans de la comarca del Montsià i altres poblacions properes, una atenció sanitària excel·lent, d'acord amb les seves expectatives, l’evidència científica i la continuïtat assistencial, mitjançant la col·laboració i les aliances amb els altres proveïdors del territori, la millora contínua, el compromís dels nostres professionals i els recursos existents.