El Laboratori de Referència estrena seu a les instal·lacions del CEPID


El Laboratori de Referència Sud funciona, des del passat dilluns 9 de maig, a les noves instal·lacions situades al Tecnoparc, al Centre Empresarial Per a la Innovació i Desenvolupament (CEPID). Fins ara, s’ubicava a l’antic Hospital Universitari Sant Joan de Reus. El laboratori presta serveis de diagnòstic bioanalítics als centres sanitaris de la zona (s’estudien els resultats d’analítiques com ara d’immunologia, hematologia, patologies infeccioses o al·lergògenes).


alt


Amb el trasllat s’ha renovat l’equipament, la qual cosa permetrà augmentar la capacitat productiva. Si fins ara el laboratori feia 1,5 milions de determinacions analítiques anuals, ara es calcula arribar als 2,2 milions, cosa que suposa ser un 46,6% més productius.

El nou equipament també permetrà ser més resolutius i reduir a la meitat el nombre de derivacions a centres externs. Anteriorment, un 10% de les analítiques es derivaven a Barcelona en no disposar de la tecnologia per al seu processament, però ara es preveu que el nombre de derivacions disminueixi fins a un 5% amb la incorporació de noves tècniques.


L’edifici del CEPID té una superfície de gairebé 6.000 m2, dels quals 1.000 m2 els ocupa el Laboratori de Referència. Això suposa pràcticament doblar l’espai que tenien a les antigues instal·lacions de l’Hospital de Sant Joan. D’altra banda, al nou Hospital hi ha el Laboratori d’Urgències. La inversió total realitzada entre equipament i mobiliari en el Laboratori de Referència i el Laboratori d’Urgències ha estat de 393.000 euros.

El Laboratori de Referència Sud és un servei nascut de la Societat Laboratori de Referència del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. La titularitat és en un 80% del Grup Sagessa i en un 20% del Laboratori de Referència de Catalunya.


alt


Actualment, presta servei a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, l’Hospital Comarcal d’Amposta i els centres d’atenció primària gestionats pel Grup Sagessa, com ara el CAP Reus V. A més, està preparat per donar servei a altres centres sanitaris de la demarcació que ho requereixin o que vulguin participar com a socis de la seva estructura.

Arran del trasllat del laboratori a l’edifici del CEPID, s’han contractat 5 tècnics especialistes de laboratori (TEL), 1 professional administratiu i properament s’afegirà 1 adjunt. En total, ara hi treballen 26 TEL, 6 facultatius assistencials, 2 facultatius de guàrdia, 4 residents i 4 professionals administratius. En funció de l’augment de l’activitat, es contemplaria continuar augmentant la plantilla professional.


L’objectiu és obtenir una visió clínica integrada posant especial atenció en la qualitat total del servei i l’estudi de dades per oferir informació útil i eficaç per al diagnòstic clínic. Tot això promovent la comunicació entre els diferents facultatius perquè la demanda de serveis sigui la justa i necessària. Per això s’ha tingut especial interès en dissenyar un sistema de peticions analítiques i entrega de resultats absolutament integrat amb la història clínica del pacient i que a través de telèfon i internet la comunicació laboratori-metge assistencial sigui ràpida i fluïda.


Reus, 13 de maig de 2011