provigil online pharmacybuy no prescriptionbuy xanax online without prescriptionvalium online no prescriptionvalium for saletramadol online without prescriptionambien online no prescriptionbuy xanax online no prescriptionbuy valium without prescriptionvalium for salebuy online without prescriptionvalium online without prescriptionbuy tramadol online no prescriptionbuy ambien online without prescriptiontramadol for sale
Inici Formació

Formació


El món sanitari s'ha d'adaptar acceleradament als canvis socials i científics. La pràctica clínica s'enfronta als canvis que presenten les noves tecnologies, el protagonisme del pacient i la tensió entre despesa i limitació de recursos. Aquests nous reptes que ha d'encarar el professional sanitari del segle XXI, han de tenir resposta en la formació continuada.

L'ampliació dels coneixements dels mecanismes d'aprenentatge de l'adult i la limitada evidència que els mètodes educatius formals siguin efectius, han induït a apostar per l'aprenentatge autodirigit segons les pròpies necessitats, sessions interactives en grups petits i l'aprenentatge dins de l'organització on es treballa.

En el nostre país, hi ha una gran dispersió de competències en docència. Els programes formatius són una suma d'activitats amb objectius, continguts i mètodes sense gaire cohesió. La formació que realitza el professional respon, en general, a les necessitats de formació que ell mateix detecta, però sovint el professional escull aquelles activitats que li són més atractives o assequibles i no les que necessita.

La Unitat de Formació Docència i Recerca pretén millorar la formació contínua en el Grup Sagessa, un grup d'Assistència Sanitària i Social que té el seu àmbit d'actuació a les comarques del sud de Catalunya.