Inici Contacteu Amb l'Àrea Salut

Contacteu amb l'Àrea Salut

Informació: En compliment del que estableix l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/99 de 3 de desembre, us informem que les dades personals comunicades a través del CONTACTEU AMB L’ÀREA SALUT seran incorporades a un fitxer amb dades de caràcter personal denominat FITXER DE COMUNICACIÓ, en el que s’integraran les seves dades, amb la finalitat de gestionar i respondre les seves sol·licituds d’informació o queixa en l’àmbit de la SALUT i per aquest motiu, AUTORITZO a les empreses: Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM, Gestió Comarcal Hospitalària, SA, Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM, Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, Centre MQ Reus, SA, Fundació Sagessa-Salut, Fundació Privada Lliga Investigació i Prevenció Càncer, Centre Oftalmològic de Reus, SA, Cooperació Serveis Sanitària Interhospitalaria, SA, Laboratori de Referència del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, SL i Tortosa – Salut, SL a realitzar-ne la gestió.

Vostè té la facultat d’exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades mitjançant la remissió d’una comunicació per escrit al Departament de Comunicació, a l’adreça Av. Dr. Josep Laporte, 2. 43205 Reus (Tarragona), on hi consti el seu nom i cognoms, fotocopia del DNI, un domicili a efecte de notificació i indicar expressament el dret que desitgi exercitar.

Indiqueu-nos, si us plau, el nom del centre al qual voleu fer arribar el vostre comentari
Correu electrònic