provigil online pharmacybuy no prescriptionbuy xanax online without prescriptionvalium online no prescriptionvalium for saletramadol online without prescriptionambien online no prescriptionbuy xanax online no prescriptionbuy valium without prescriptionvalium for salebuy online without prescriptionvalium online without prescriptionbuy tramadol online no prescriptionbuy ambien online without prescriptiontramadol for sale
Inici Àrea SALUT

Contacteu amb l'Àrea Salut

Informació: En compliment del que estableix l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/99 de 3 de desembre, us informem que les dades personals comunicades a través del CONTACTEU AMB L’ÀREA SALUT seran incorporades a un fitxer amb dades de caràcter personal denominat FITXER DE COMUNICACIÓ, en el que s’integraran les seves dades, amb la finalitat de gestionar i respondre les seves sol·licituds d’informació o queixa en l’àmbit de la SALUT i per aquest motiu, AUTORITZO a les empreses: Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM, Gestió Comarcal Hospitalària, SA, Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM, Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, Centre MQ Reus, SA, Fundació Sagessa-Salut, Fundació Privada Lliga Investigació i Prevenció Càncer, Centre Oftalmològic de Reus, SA, Cooperació Serveis Sanitària Interhospitalaria, SA, Laboratori de Referència del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, SL i Tortosa – Salut, SL a realitzar-ne la gestió.

Vostè té la facultat d’exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades mitjançant la remissió d’una comunicació per escrit al Departament de Comunicació, a l’adreça Av. Dr. Josep Laporte, 2. 43205 Reus (Tarragona), on hi consti el seu nom i cognoms, fotocopia del DNI, un domicili a efecte de notificació i indicar expressament el dret que desitgi exercitar.

Indiqueu-nos, si us plau, el nom del centre al qual voleu fer arribar el vostre comentari
Correu electrònic