Inici Contacteu Amb l'Àrea Social

Contacteu amb l'Àrea Social

Informació: En compliment del que estableix l’Art. 5 de la llei Orgànica 15/99 de 3 de desembre, us informem que les dades personals comunicades a través del CONTACTEU AMB L’AREA SOCIAL seran incorporades a un fitxer amb dades de caràcter personal denominat FITXER DE COMUNICACIÓ, en el que s’integraran les seves dades, amb la finalitat de gestionar i respondre les seves sol·licituds d’informació o queixa en l’àmbit SOCIAL i per aquest motiu, AUTORITZO a les empreses: Sagessa, Assistència Sanitària i Social, SA, Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE, Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, Fundació per a l’Atenció Social, Fundació Sagessa-Salut i Rojar Assistència Sociosanitària, SA a realitzar-ne la gestió.

Vostè té la facultat d’exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades mitjançant la remissió d’una comunicació per escrit al Departament de Comunicació, a l’adreça Av. Dr. Josep Laporte, 2. 43205 Reus (Tarragona), on hi consti el seu nom i cognoms, fotocopia del DNI, un domicili a efecte de notificació i indicar expressament el dret que desitgi exercitar.
Correu electrònic